Keltische bomentuin to Bee

Eind 2016 hebben we mee gedaan aan het eerste ErvenPlus project van Brabants Landschap. Hierin hebben we ons weiland omgetoverd tot een bomentuin. Deze tuin is inmiddels uitgegroeid tot onze belevingstuin. In deze tuin genieten wij samen met alle dieren, vogels en insecten die onze bomen, struiken, wilde bloemen en poel komen bezoeken. Ons doel is vergroening en verruiming van het leefgebied. Inmiddels komen er al een paar jaar op rij een koppeltje torenvalken ons valkenhuisje bezoeken. Waarin ze variërend 3 tot 5 kuikens krijgen per jaar. Sinds 2019 hebben we dan ook het officiële ervenPlus bordje mogen ontvangen wat ons erf onderscheidt. 

 

Project ErvenPLus Brabants Landschap

ErvenPlus is een project van Brabants Landschap, Orbis, Brabantse gemeenten en natuurverenigingen. Het project moet zorgen voor verbetering van het leefgebied van erfbewonende soorten zoals zwaluw, mus, uil en vleermuis.

Waarom?
Een groot deel van deze soorten is sterk afhankelijk van erven en het aangrenzende boerenland. Daar vinden ze voedsel en plaatsen om zich voort te kunnen planten. Doordat boerenerven in de afgelopen decennia steeds 'netter' zijn geworden en meer zijn verhard voor machines en gebouwen, zijn ze nu minder geschikt voor diersoorten. Daar gaat ErvenPlus verandering in brengen. Het project is mogelijk gemaakt door financiering van de Provincie Noord-Brabant en diverse gemeenten.